ตะกร้าสินค้า
สินค้า ราคา จำนวน รวม
เครื่องบดเบอร์42 (แบบชุบ) 0.00 0.00
หางปลา 0.00 0.00
ใบมีดสเตนเลส#32 (ก้านโค้ง) 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์32 ขนาดรู 3.5 มม. (หน้าเว้า) 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์42 ขนาดรู 2.3 มม. (หน้าเว้า) 0.00 0.00
เครื่องโรยขนมจีน 0.00 0.00
ปั้มโรยขนมจีน 0.00 0.00
ใบมีด #42 สแตนเลส/ ก้านโค้ง 0.00 0.00
ใบพัดโม่ # 6 (รุ่นเกลียว) 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์32 ขนาดรู 10 มม. (หน้าเต็ม) 0.00 0.00
ใบมีดสเตนเลสเบอร์ 42 (ก้านตรง) 0.00 0.00
ชุดหัวโรยขนมจีน 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์42 ขนาดรู 3.5 มม. (หน้าเว้า) 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์42 ขนาดรู 16 มม. (หน้าเต็ม) 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์42 ขนาดรู 4 มม. (หน้าเว้า) 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์42 ขนาดรู 10 มม. (หน้าเต็ม) 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์42 ขนาดรู 6 มม. (หน้าเว้า) 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์42 ขนาดรู 3 มม. (หน้าเว้า) 0.00 0.00
ใบมีด #32 สแตนเลส/ ก้านตรง 0.00 0.00
ใบมีดสเตนเลสเบอร์ 100 (ก้านตรง) 0.00 0.00
เครื่องบดเนื้อเบอร์ 42 (แบบเคลือบสีขาว) 0.00 0.00
เฟืองครบชุด 0.00 0.00
ถาดรองน้ำอ้อย 0.00 0.00
ใบมีดสเตนเลสเบอร์52 (ก้านโค้ง) 0.00 0.00
เครื่องไสน้ำแข็งมือหมุน 0.00 0.00
ใบพัดปั่นไอติม 0.00 0.00
ใบมีด#32 อย่างดี (ก้านตรงหน้าเรียบ) Germany 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์42 ขนาดรู 4.5 มม. (หน้าเว้า) 0.00 0.00
ใบมีดเบอร์42 อย่างดี (ก้านโค้ง) Japan 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์42 ขนาดรู 14 มม. (หน้าเต็ม) 0.00 0.00
เครื่องไสน้ำแข็งท่อ / งวงช้าง ขนาดใหญ่ 0.00 0.00
เครื่องบด#42 และ #52 รุ่นสเตนเลส 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์32 ขนาดรู 16 มม. (หน้าเต็ม) 0.00 0.00
ถังในสแตนเลสครบชุด 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์32 ขนาดรู 12 มม. (หน้าเต็ม) 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์42 ขนาดรู 29 มม. (หน้าเต็ม) 0.00 0.00
ฝาถังสเตนเลส #12 รุ่นสเตนเลส 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์42 ขนาดรู 8 มม. (หน้าเว้า) 0.00 0.00
เครื่องคั้นน้ำอ้อย(Sugar Cane Machine) 0.00 0.00
หน้าแว่นอย่างดี เบอร์42 ขนาดรู 6 มม. (หน้าเต็ม) 0.00 0.00
ใบมีด#42 อย่างดี (ก้านตรงหน้าเรียบ) Germany 0.00 0.00
ใบมีด#52 อย่างดี (ก้านโค้ง) Japan 0.00 0.00
Promotion code
รวม
42 ฿0.00 THB